coffee-2746210_1280

Apie paslaugą

Konsultuojame darbdavius ir darbuotojus visais darbo teisės klausimais, pradedant darbo sutarčių sudarymu, vykdymu ir nutraukimu, baigiant ikiteisminių ir teisminių ginčų tarp darbdavių ir darbuotojų nagrinėjimu. Mūsų paslaugos apima šias sritis: darbo sutarčių projektų rengimas; konsultavimas darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo ir nutraukimo klausimais; nekonkuravimas, konfidencialumo susitarimai; kolektyvinių sutarčių rengimas; darbdavių konsultacijos dėl santykių su profesinėmis sąjungomis ir darbo tarybomis; atstovavimas sprendžiant individualius ir kolektyvinius darbo ginčus.