pair-707509_1280

Apie paslaugą

Atstovaujame asmenis bylų procese. Giname ir atstovaujame tiek įmonių, tiek atskirų verslininkų, tiek pavienių asmenų interesus. Klientų problemas sprendžiame visuose etapuose, kuriuos apima ginčų sprendimas, t. y. pradedant neteisminiu ginčų sprendimu ir baigiant rekomendacijomis dėl teismo sprendimų vykdymo. Kiekvienas ginčas yra unikalus, skiriasi ginčo šalys. Pagrindinį dėmesį skiriame savo klientų interesams, su kiekvienu klientu dirbame individualiai, asmeniškai ir kiekvienu konkrečiu atveju stengiamės surasti racionaliausią, klientui naudingiausią sprendimą.