man-875702_1280

Apie paslaugą

Atstovaujame klientus derybose dėl sutarčių sudarymo, keitimo bei nutraukimo. Teikiame konsultacijas šalių sutartinių teisių ir pareigų klausimais, išaiškiname sutartinių pareigų nevykdymo pasekmes, pateikiame parengtos sutarties teisinį įvertinimą bei patys rengiame sutarčių (pvz.: pirkimo-pardavimo, nuomos, panaudos, rentos, išlaikymo iki gyvos galvos, lizingo, jungtinės veiklos, taikos ir kitų) projektus. Atstovaujame klientus, ginant pažeistas sutartines teises dėl sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo.